نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
بازدید از سایت
امروز : ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
بازدید امروز : 768
بازدید دیروز : 1529
تعداد نظرات : 3467
تعداد مطالب امروز :0 عدد
تعداد مطالب : 1798
کل بازدیدها : 2164182
خروجی فید امروز : 18
ورودی گوگل امروز : 4
افراد آنلاین :3 نفر
WELCOME TO Vilage Karkan Bandar_E Anzali

 

 

حجت اسديان در سال 1336در بندر انزلي ديده به جهان كشود. وي تحصيلات هنري خود را در زمينه هاي مختلف از استادان ايراني فرا گرفت. وي متخصص اتيمولوگ، متخصص فلسفه و فلسفه هنر مي باشد. او بنيانگذار كوينواتيمولوپي سودورليان در زبان مادر جهاني و بنيانگذار سيستم معني شناسي (زبان مادر جهاني) مي باشد. از وي بيش از چهل سخنراني درباره پروتوگوراس دانادل در دانشگاههاي اروپا به اجرا رسيده است.
گروه : هنر
رشته : فلسفه هنر
استادان و مربيان : كه حجت اسديان از حوزه هاي مختلف فكري و نزد اساتيدي كه گاه با هم تعارضي آشكار دارند دانش آموخته است كه اين امر به نوبه خود به او خصلتي چندرشته اي بخشيده است ولي با اين حال از تمامي اساتيد خود با احترام ياد مي كند: او از دكتر محمدتقي راشد محصل به عنوان انسان و زبانشناسي كه شرافت علمي دارد با احترام زيادي نام مي برد. او زبانهاي اوستايي، سنسكريت و ودائي را نزد محصل آموخت و او را مشوق خود در يافتن ريشه مشترك زبانهاي هندواروپايي، آفرو آسياتيك ، دراويدي و… مي داند. اسديان حتي از اساتيد دوران نوجواني خود در بندر انزلي با حسي عميق از حق شناسي توأم با احترام ياد مي كند: استاد عسكر ظروفچي ، استاد شميل طارميان، دكتر توفيق سبحاني و بالاخره دكتر مختار عليزاده كه براي نخستين بار به او آموخت كه فلسفه و متافيزيك آنچنان مسائل جدي هستند كه به هيچ وجه نبايد زبان دقيق آن را با زبان فلسفه ژورناليستي رايج اختلاط كرد. دكتر عليزاده در سالهاي نوجواني از قول استادش به او گفته بود كه خواندن فلسفه بدون احاطه به زبانهاي يونان باستان ، آلماني و عربي اتلاف وقت است واين في الواقع سنگ بناي روش مطالعاتي اسديان براي يك عمر شد اما اين يادگيري زبان كه خانه وجود است (3) براي اواز همان خانه آغاز شد: نخستين استاد او پدرش بود، استاد محمدرحيم اسديان كه مدرس زبانهاي فرانسه ، انگليسي ، عربي و روسي بود و زبان پارسي باستان را هم مي دانست . پدر بزرگش كشاورز بود وشرحي كوتاه بر ابيات مشكل مثنوي نگاشته بود و مدرس فصوص ابن عربي و مصباح الانس حمزه فناري در طالقان بود. مادربزرگش هم كشاورز و خوشنويس بود و شديداً به نقاشي و تذهيب علاقه داشت و چون نقاشي براي زنان به غير از زنان دربار قاجار ممنوعيت داشت او دروس فقه و اصول خواند و از آيت الله اصفهاني دستخط اجتهاد گرفت و سپس به تذهيب و نقاشي پرداخت.
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : حجت اسديان يكي ازچهره هاي علمي كشور و متخصص جهاني در زمينه اتيمولوژي (علم ريشه شناسي ) زبان مادر جهاني است كه نام ايران را در كنار سه كشور فنلاند، روسيه و آمريكا كه بزرگترين متخصصان اين رشته را در خود جاي داده اند برافراشته است؛ رشته اي كه در ايران كرسي دانشگاهي ندارد والبته تعداد كل متخصصان آن در جهان، از انگشتان دست تجاوز نمي كند .او همچنين ترم «كوينواتيمولوژي»(1) (ريشه مشترك) را ابداع كرد تا خط فاصلي ميان ايتمولوگ هاي متخصص در يك زمينه و ديگر زبان شناساني كه متخصص در چندين «پروتو» (2) هستندكشيده شود.اسديان همچنين زبان باسك را با زبان سومري، هندواروپايي، آفروآسياتيك، دراويدي، اورالي ، اكتائي، زبانهاي بومي آمريكا و… هم ريشه كرده است واين كشف قوانين فونولوژيك ميان شاخه هاي گوناگون زباني جهت بازسازي زبان مادر جهاني بارها توسط زبان شناسان جهاني همچون پروفسور بومارد، پروفسور رولن، پروفسور سفروتزا و پروفسور رايان مورد ستايش قرار گرفته است. او موفق شده است تا براساس قوانين فونولوژيك ريشه مشترك ميان اين شاخه هاي زباني را اثبات كند: هندواروپايي، آفروآسياتيك (سامي – حامي) ، اورالي ، اكتائي، چين و تبتي، كارتولي، ناخ و داغستاني ، آنجازوآديگي، هورواورارتوئي، كره اي ، ژاپني ، آينو، ايلامو ، دراويدي، اسكيمو ، آله اوت ، استراليايي، چوكچي كامچاتكان، هندوپاسيفيك، زبانهاي بوميان آمريكا (آمريندين) ، سومري ، (زبان منفرد )، باسك (زبان منفرد) و اتروسك (زبان منفرد) .
ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : حجت اسديان چون ديگر متفكران انقلابي تاريخ تفكر را به سه بخش تقسيم مي كند:ماقبل متافيزيك، متافيزيك و پست متافيزيك. طرح مباني تفكر پست متافيزيكي به نظر او از سال1844 ميلادي آغاز مي گردد اما نظر او در مورد منشأ تفكر متافيزيكي كه صورت كلاسيك آن را به يونان باستان و ديگرصور آن را به چين و هند ارجاع مي دهند با نظر ديگران متفاوت است. وي معتقد است كه نخستين صورت و سند مدون تاريخي متافيزيك، ارجاع به فرهنگ سومري به عنوان باستاني ترين فرهنگ مكتوب جهان مي نمايد.
آرا و گرايشهاي خاص : منشأ راديكاليسم روحي حجت اسديان را مي توان در همين شرح مختصر خانوادگي ريشه يابي كرد ولي در هر حال اينكه شخصي تا به اين حد در كار خود راديكال باشد و از راديكاليسم به راديكال شناسي (اتيمولوژي) سير كند امر جالبي است. او معتقد است كه اتيمولوژي به معني حقيقي لفظ مستلزم تا به غايت راديكال بودن است زيرا: «راديكال بودن رفتن به ريشه امور و دريافت كنه هر چيز در ريشه است و در واقع فلاسفه نيز هر يك به نحوي در پرسش هاي خود در پي پاسخ هاي راديكال هستند اما تفكر فلسفي تفكري مفهومي است و اتفاقاً براساس تعاريف مفهومي است كه شما مي توانيد سيستم متافيزيكي و فلسفي ببافيد اما ذات «تعريف» جز در «تحريف» حكمات از معاني اصلي اولي به مفاهيم گوناگون نيست و لذا راديكاليسم متافيزيكي كه راديكاليسم فلسفي يكي از انحاي بسيار مهم آن است راديكاليسم مفهومي است. در اين مقام «خودآگاهي» كه در نسبت با پرسش ماهوي است رخت برمي بندد و فقط مي ماند آگاهي صرف.» و شايد براي نماياندن همين حقيقت است كه او مضمون بسياري از سخنراني هاي خود را يكي از راديكال ترين فيلسوفان تاريخ بشر قرار داده است.اسديان هر نحو فلسفه، متافيزيك است ولي نزد او تنها در «كوره راه» بودن است كه اهميت دارد. در «كوره راه»(4) بودن براي او به مثابه راه رشد غيرمتافيزيكي است. وي تفكر اتيمولوژيك را در تقابل با تفكر متافيزيكي و فلسفي مي داند و لذا براي او طريقتي فكري است، طريقتي كه براي ما هر بار از پس جملات صيقل يافته او لحظه اي روشن مي شود و دوباره در ظلمات متافيزيك گم مي شود.هنگام خداحافظي با اينكه مي دانستيم هم اكنون مشغول يافتن ريشه هاي مشترك ميان هجده زبان قبلي هندو اروپايي، آفروآسياتيك، اورالي، اكتائي، چين و تبتي، كارتولي، داغستاني، آنجازوآديگي و… و زبانهاي خواساني متعلق به جنوب آفريقا است. از او پرسيديم اكنون چه مي كني و او يكي ديگر از همان جملات صيقل خورده اش را به سويمان پرتاب كرد: «به اقبال ستاره اي مي رويم، فقط همين…»
چگونگي عرضه آثار : حجت اسديان صاحب ده ها اثر منتشر شده و نشده به زبانهاي آلماني، انگليسي و فارسي مي باشد. همچنين بيش از چهل سخنراني درباره پروتوگوراس دانادل در دانشگاه هاي اروپا داشته است.

 

آثار :
    1  پروتوگوراس دانا دل
      2  تاريخ مختصر زبان شناسي زبان مادر جهاني
      3  فتوحات معنوي (شرح مثنوي)
      4  كچوا
      5  لغتنامه كوتيواتيمولوژيك زبانهاي قفقاز شمالي
      6  لغتنامه كوينواتيمولوژيك سومري
      7  لغتنامه كوينواتيمولوژيك سومري – باسك
      8  لغتنامه كوينواتيمولوژيك عربي ، آفروآسياتيك
      9  لغتنامه كوينواتيمولوژيك عربي ، تبتي
      10  لغتنامه كوينواتيمولوژيك فارسي ، سومري
      11  لغتنامه كوينواتيمولوژيك هورواورارتوئي
      12  مقدمه بر پست متافيزيك

 

منبع:سایت کی بود

آرشیو مطالب
ارسال نظر جديد

 • سمیه جباری گفته: 19:27 - 2012/05/4

  با سلام و خسته نباشید.
  آقای دکتر کار کردن در کنار استاد گرانقدری همچون شما برای من بزرگترین افتخار است.

  بدرود…….

 • صالحی گفته: 21:33 - 2014/10/14

  اولا باعث افتخار هر ایرانی و انزلیچی که آقای حجت اسدیان چنین پژوهشهای گسترده ایی در زمینه زبان و فلسفه انجام داده اند و جای تاسف که در ویکی پدیا هیچ مطلبی راجع به ایشان پیدا نکردم.

 • کورش جاهد گفته: 16:36 - 2015/05/19

  جا داره به افراد بزرگ و موثری همچون دکتر حجت اسدیان بسیار بیشتر بها داده بشه و در رسانه ها و مجامع دانشگاهی مطرح بشن تا جوانان و علاقه مندان طالب واقعی دانش بیشتر بتونن از دانش ایشون بهره مند بشوند…

 • جعفر گفته: 00:18 - 2015/09/6

  من دره گلیکی و نوستراتیک خوری کار کامبه چه تی اینا ره استاد پیش نشون هادیم.خله ممنون

 • رامین اسکویی گفته: 17:42 - 2019/11/13

  با درود به یار قدیمی

 • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی یا گیلکی تایپ کنید.
  • نظرات در ارتباط با همین مطلب باشد در غیر اینصورت از « فرم تماس با مدیریت » استفاده کنید.
  • «مدیر سایت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور یم.
  • نظرات پس از تأیید مدیریت سایت منتشر می‌شود.  جستجو
  مدیریت
  سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
  www.kargan.ir
  نیز در دسترس می باشد.
  مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

  روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

  شبکه های اجتماعی کرکان
  تبلیغات
  HTML
  محبوب ترین مطالب
  آرشیو ماهانه

  برای اشتراک در خبرنامه کرکان ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید