نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,546بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,699بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,291بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,925بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,514بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,480بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,250بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,679بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,672بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,566بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,535بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,534بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,513بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,356بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,411بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,720بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,454بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,411بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,410بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:1,993بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:3,164بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:2,322بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,937بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:2,360بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,391بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,580بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,821بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,420بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,642بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,471بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,270بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:2,087بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,364بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,588بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,401بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,804بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:2,027بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,683بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,790بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,503بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,931بار
بازدید:454,101بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت