نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,406بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,600بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,213بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,805بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,431بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,309بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,178بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,571بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,592بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,439بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,467بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,426بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,460بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,310بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,359بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,666بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,398بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,355بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,347بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:1,904بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:3,078بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:2,199بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,875بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:2,218بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,293بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,412بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,763بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,250بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,507بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,395بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,183بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:2,024بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,275بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,544بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,331بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,747بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:1,908بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,627بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,690بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,423بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,865بار
بازدید:450,334بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت