نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,673بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,849بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,368بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:2,049بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,594بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,584بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,314بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,807بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,729بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,686بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,612بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,624بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,567بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,399بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,461بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,767بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,508بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,462بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,454بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:2,057بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:3,290بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:2,431بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:2,018بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:2,431بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,483بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,748بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,886بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,555بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,747بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,523بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,347بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:2,130بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,418بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,632بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,456بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,858بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:2,072بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,719بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,837بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,566بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:2,006بار
بازدید:455,517بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت