نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME

 

 

حجت اسدیان در سال ۱۳۳۶در بندر انزلی دیده به جهان کشود. وی تحصیلات هنری خود را در زمینه های مختلف از استادان ایرانی فرا گرفت. وی متخصص اتیمولوگ، متخصص فلسفه و فلسفه هنر می باشد. او بنیانگذار کوینواتیمولوپی سودورلیان در زبان مادر جهانی و بنیانگذار سیستم معنی شناسی (زبان مادر جهانی) می باشد. از وی بیش از چهل سخنرانی درباره پروتوگوراس دانادل در دانشگاههای اروپا به اجرا رسیده است.
گروه : هنر
رشته : فلسفه هنر
استادان و مربیان : که حجت اسدیان از حوزه های مختلف فکری و نزد اساتیدی که گاه با هم تعارضی آشکار دارند دانش آموخته است که این امر به نوبه خود به او خصلتی چندرشته ای بخشیده است ولی با این حال از تمامی اساتید خود با احترام یاد می کند: او از دکتر محمدتقی راشد محصل به عنوان انسان و زبانشناسی که شرافت علمی دارد با احترام زیادی نام می برد. او زبانهای اوستایی، سنسکریت و ودائی را نزد محصل آموخت و او را مشوق خود در یافتن ریشه مشترک زبانهای هندواروپایی، آفرو آسیاتیک ، دراویدی و… می داند. اسدیان حتی از اساتید دوران نوجوانی خود در بندر انزلی با حسی عمیق از حق شناسی توأم با احترام یاد می کند: استاد عسکر ظروفچی ، استاد شمیل طارمیان، دکتر توفیق سبحانی و بالاخره دکتر مختار علیزاده که برای نخستین بار به او آموخت که فلسفه و متافیزیک آنچنان مسائل جدی هستند که به هیچ وجه نباید زبان دقیق آن را با زبان فلسفه ژورنالیستی رایج اختلاط کرد. دکتر علیزاده در سالهای نوجوانی از قول استادش به او گفته بود که خواندن فلسفه بدون احاطه به زبانهای یونان باستان ، آلمانی و عربی اتلاف وقت است واین فی الواقع سنگ بنای روش مطالعاتی اسدیان برای یک عمر شد اما این یادگیری زبان که خانه وجود است (۳) برای اواز همان خانه آغاز شد: نخستین استاد او پدرش بود، استاد محمدرحیم اسدیان که مدرس زبانهای فرانسه ، انگلیسی ، عربی و روسی بود و زبان پارسی باستان را هم می دانست . پدر بزرگش کشاورز بود وشرحی کوتاه بر ابیات مشکل مثنوی نگاشته بود و مدرس فصوص ابن عربی و مصباح الانس حمزه فناری در طالقان بود. مادربزرگش هم کشاورز و خوشنویس بود و شدیداً به نقاشی و تذهیب علاقه داشت و چون نقاشی برای زنان به غیر از زنان دربار قاجار ممنوعیت داشت او دروس فقه و اصول خواند و از آیت الله اصفهانی دستخط اجتهاد گرفت و سپس به تذهیب و نقاشی پرداخت.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : حجت اسدیان یکی ازچهره های علمی کشور و متخصص جهانی در زمینه اتیمولوژی (علم ریشه شناسی ) زبان مادر جهانی است که نام ایران را در کنار سه کشور فنلاند، روسیه و آمریکا که بزرگترین متخصصان این رشته را در خود جای داده اند برافراشته است؛ رشته ای که در ایران کرسی دانشگاهی ندارد والبته تعداد کل متخصصان آن در جهان، از انگشتان دست تجاوز نمی کند .او همچنین ترم «کوینواتیمولوژی»(۱) (ریشه مشترک) را ابداع کرد تا خط فاصلی میان ایتمولوگ های متخصص در یک زمینه و دیگر زبان شناسانی که متخصص در چندین «پروتو» (۲) هستندکشیده شود.اسدیان همچنین زبان باسک را با زبان سومری، هندواروپایی، آفروآسیاتیک، دراویدی، اورالی ، اکتائی، زبانهای بومی آمریکا و… هم ریشه کرده است واین کشف قوانین فونولوژیک میان شاخه های گوناگون زبانی جهت بازسازی زبان مادر جهانی بارها توسط زبان شناسان جهانی همچون پروفسور بومارد، پروفسور رولن، پروفسور سفروتزا و پروفسور رایان مورد ستایش قرار گرفته است. او موفق شده است تا براساس قوانین فونولوژیک ریشه مشترک میان این شاخه های زبانی را اثبات کند: هندواروپایی، آفروآسیاتیک (سامی – حامی) ، اورالی ، اکتائی، چین و تبتی، کارتولی، ناخ و داغستانی ، آنجازوآدیگی، هورواورارتوئی، کره ای ، ژاپنی ، آینو، ایلامو ، دراویدی، اسکیمو ، آله اوت ، استرالیایی، چوکچی کامچاتکان، هندوپاسیفیک، زبانهای بومیان آمریکا (آمریندین) ، سومری ، (زبان منفرد )، باسک (زبان منفرد) و اتروسک (زبان منفرد) .
سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : حجت اسدیان چون دیگر متفکران انقلابی تاریخ تفکر را به سه بخش تقسیم می کند:ماقبل متافیزیک، متافیزیک و پست متافیزیک. طرح مبانی تفکر پست متافیزیکی به نظر او از سال۱۸۴۴ میلادی آغاز می گردد اما نظر او در مورد منشأ تفکر متافیزیکی که صورت کلاسیک آن را به یونان باستان و دیگرصور آن را به چین و هند ارجاع می دهند با نظر دیگران متفاوت است. وی معتقد است که نخستین صورت و سند مدون تاریخی متافیزیک، ارجاع به فرهنگ سومری به عنوان باستانی ترین فرهنگ مکتوب جهان می نماید.
آرا و گرایشهای خاص : منشأ رادیکالیسم روحی حجت اسدیان را می توان در همین شرح مختصر خانوادگی ریشه یابی کرد ولی در هر حال اینکه شخصی تا به این حد در کار خود رادیکال باشد و از رادیکالیسم به رادیکال شناسی (اتیمولوژی) سیر کند امر جالبی است. او معتقد است که اتیمولوژی به معنی حقیقی لفظ مستلزم تا به غایت رادیکال بودن است زیرا: «رادیکال بودن رفتن به ریشه امور و دریافت کنه هر چیز در ریشه است و در واقع فلاسفه نیز هر یک به نحوی در پرسش های خود در پی پاسخ های رادیکال هستند اما تفکر فلسفی تفکری مفهومی است و اتفاقاً براساس تعاریف مفهومی است که شما می توانید سیستم متافیزیکی و فلسفی ببافید اما ذات «تعریف» جز در «تحریف» حکمات از معانی اصلی اولی به مفاهیم گوناگون نیست و لذا رادیکالیسم متافیزیکی که رادیکالیسم فلسفی یکی از انحای بسیار مهم آن است رادیکالیسم مفهومی است. در این مقام «خودآگاهی» که در نسبت با پرسش ماهوی است رخت برمی بندد و فقط می ماند آگاهی صرف.» و شاید برای نمایاندن همین حقیقت است که او مضمون بسیاری از سخنرانی های خود را یکی از رادیکال ترین فیلسوفان تاریخ بشر قرار داده است.اسدیان هر نحو فلسفه، متافیزیک است ولی نزد او تنها در «کوره راه» بودن است که اهمیت دارد. در «کوره راه»(۴) بودن برای او به مثابه راه رشد غیرمتافیزیکی است. وی تفکر اتیمولوژیک را در تقابل با تفکر متافیزیکی و فلسفی می داند و لذا برای او طریقتی فکری است، طریقتی که برای ما هر بار از پس جملات صیقل یافته او لحظه ای روشن می شود و دوباره در ظلمات متافیزیک گم می شود.هنگام خداحافظی با اینکه می دانستیم هم اکنون مشغول یافتن ریشه های مشترک میان هجده زبان قبلی هندو اروپایی، آفروآسیاتیک، اورالی، اکتائی، چین و تبتی، کارتولی، داغستانی، آنجازوآدیگی و… و زبانهای خواسانی متعلق به جنوب آفریقا است. از او پرسیدیم اکنون چه می کنی و او یکی دیگر از همان جملات صیقل خورده اش را به سویمان پرتاب کرد: «به اقبال ستاره ای می رویم، فقط همین…»
چگونگی عرضه آثار : حجت اسدیان صاحب ده ها اثر منتشر شده و نشده به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فارسی می باشد. همچنین بیش از چهل سخنرانی درباره پروتوگوراس دانادل در دانشگاه های اروپا داشته است.

 

آثار :
    ۱  پروتوگوراس دانا دل
      ۲  تاریخ مختصر زبان شناسی زبان مادر جهانی
      ۳  فتوحات معنوی (شرح مثنوی)
      ۴  کچوا
      ۵  لغتنامه کوتیواتیمولوژیک زبانهای قفقاز شمالی
      ۶  لغتنامه کوینواتیمولوژیک سومری
      ۷  لغتنامه کوینواتیمولوژیک سومری – باسک
      ۸  لغتنامه کوینواتیمولوژیک عربی ، آفروآسیاتیک
      ۹  لغتنامه کوینواتیمولوژیک عربی ، تبتی
      ۱۰  لغتنامه کوینواتیمولوژیک فارسی ، سومری
      ۱۱  لغتنامه کوینواتیمولوژیک هورواورارتوئی
      ۱۲  مقدمه بر پست متافیزیک

 

منبع:سایت کی بود

آرشیو مطالب
ارسال نظر جديد

 • سمیه جباری گفته: ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۵

  با سلام و خسته نباشید.
  آقای دکتر کار کردن در کنار استاد گرانقدری همچون شما برای من بزرگترین افتخار است.

  بدرود…….

 • صالحی گفته: ۲۱:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

  اولا باعث افتخار هر ایرانی و انزلیچی که آقای حجت اسدیان چنین پژوهشهای گسترده ایی در زمینه زبان و فلسفه انجام داده اند و جای تاسف که در ویکی پدیا هیچ مطلبی راجع به ایشان پیدا نکردم.

 • کورش جاهد گفته: ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

  جا داره به افراد بزرگ و موثری همچون دکتر حجت اسدیان بسیار بیشتر بها داده بشه و در رسانه ها و مجامع دانشگاهی مطرح بشن تا جوانان و علاقه مندان طالب واقعی دانش بیشتر بتونن از دانش ایشون بهره مند بشوند…

 • جعفر گفته: ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

  من دره گلیکی و نوستراتیک خوری کار کامبه چه تی اینا ره استاد پیش نشون هادیم.خله ممنون

 • رامین اسکویی گفته: ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

  با درود به یار قدیمی

 • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی یا گیلکی تایپ کنید.
  • نظرات در ارتباط با همین مطلب باشد در غیر اینصورت از « فرم تماس با مدیریت » استفاده کنید.
  • «مدیر سایت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور یم.
  • نظرات پس از تأیید مدیریت سایت منتشر می‌شود.  جستجو
  مدیریت
  سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
  www.kargan.ir
  نیز در دسترس می باشد.
  مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

  روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

  تبلیغات
  HTML
  محبوب ترین مطالب
  بازدید از سایت