نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
بازدید از سایت
امروز : ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
بازدید امروز : 3057
بازدید دیروز : 1277
تعداد نظرات : 3465
تعداد مطالب امروز :0 عدد
تعداد مطالب : 1798
کل بازدیدها : 2136964
خروجی فید امروز : 20
ورودی گوگل امروز : 0
افراد آنلاین :7 نفر
WELCOME TO Vilage Karkan Bandar_E Anzali

 

تاريخچه گمرك انزلي
 

گمرك انزلي بعلت واقع شدن در موقعيت استراتژيك و ژئوپلتيك همواره از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده است .

اين گمرك در طول تاريخ  همواره بعنوان دروازه ورود به اروپا و شاهرگ اتصال شمال به جنوب شناخته مي شده در حال حاضر نيز جايگاه مهم و حساس خود را بعنوان يكي از مراكز مهم ورود كالا به كشور و نقطه اتصال كريدور شمال و جنوب حفظ نموده است .

آنچه از نوشته ها و اسناد و مدارك قديمي مي توان يافت ، اوج فعاليت گمرك انزلي در اوايل قرن سيزدهم هجري و اواخر قرن نوزدهم ميلادي بوده است كه از نظر تردد كشتي ها و رفت و آمد مسافران بين ايران ـ روسيه ـ اروپا و بالعكس رقم بالائي داشته است كه به تعدادي از آنها به اختصار اشاره مي شود:

در صفحه 5 روزنامه ناصري چاپ تبريز شماره 31 سال چهارم مورخ 20 شعبان سال 1351 هجري قمري برابر با 14 ژانويه 1898 ميلادي و 1277 خورشيدي آمده است :

اين اوقات آنقدر واپور تجارتي با كالا از روسيه وارد مي شود كه گمرك خانه ديگر جاي بارانداز ندارد با وجود آنكه گمرك خانه جديدي در طرف غازيان واقع مي باشد خيلي بزرگ و وسيــع است و يك انبار برزگ ديگري هم متصل به انبار گمرك خانه است به تازگي ساخته اند باز كفايت بارهاي كالاها را نمي كند و هم اكنون  هر كشتي كه مي آيد بين 5 تا 10 روز در بارانداز لنگر انداخته تا بتدريج بارش تخليه شود .

در صفحه 549 حبل المتين چاپ كلكته نمره 46 دوشنبه 8 جمادي الثاني سال 1316 برابر با 1898 ميلادي و 1277 خورشيدي آمده است :

از ابتداي سال فرخنده تا امروز 20 ربيع الثاني كه قريب شش ماه مي باشد 226 فروند جهازات بادي ،تجارتي و بخاري از روسيه وارد انزلي شده كه تمامي آنها از مال التجاره خارجه شاهين آمده و از مال التجاره داخل شاهين رفته است . از اين رو مي توان تخمين زد كه در عرصه سال جهازات تجارتي كه وارد بندرانزلي مي شوند متجاوز از 500 فروند هستند.

ابت  كه در سال 1259 هجري قمري برابر با 1843 ميلادي = 1221 خورشيدي از انزلي ديدن كرد مي نويسد:

 از روسيه اجناس به اين بندر وارد مي شود و از اين بندر مال التجاره به روسيه مي رود. واردات از روسيه 88000 تومان = 4320 پوند است و صادرات ايران 120000 تومان = 6000 پوند ، غير از ابريشم گمرك آن در شهر رشت پرداخت مي شود .در اينجا به طوريكه ملاحظه مي شود صادرات ايران 5/1 برابر واردات مي باشد .

در سال 1332 – 1331 هجري قمري برابر با 1293ـ 1292 خورشيدي طبق آمار اداره گمرك در سال 1324 هجري قمري برابر با 1285 خورشيدي مجموع كشتيهائي كه به بنادر  درياي خزر وارد شده اند 3658 فروند است و از اين تعداد 1907 فروند بخاري و بقيه شراعي است .آنچه گذشت، بخوبي نمايان مي سازد كه بندرانزلي يكي از بنادر مهم سواحل درياي خزر و بلكه ايران بوده و در اوج فعاليت بندري و تجاري  قرار داشته است .

 

سابقه و عملكرد گمرك انزلي  

طبق اجازه نامه رضا قلي ميرزا خطاب به التون و منگوگرام نمايندگان شركت بازرگاني روس ،مكلف بودند كه همه بسته هائي كه از درياي خزر مي آمد و به رشت حمل مي شد در حضور نمايندگان گمرك ايران باز كنند و طبق تعرفه روز حقوق گمركي بپردازند. از مطالب بالا مي توان دريافت كه از زمان صفويه درگيلان گمرك وجود داشته و در تاريخ 1153 هجري برابر با 1119 خورشيدي در رشت گمرك بوده و هم چنين اين نكته كه قبل از صدور فرمان نادر شاه ، التون با كشتي براي دربند برنج حمل مي كرد مي توان نتيجه گرفت كه احتمالا در انزلي، آن زمان گمرك وجود داشته و يا شعبه اي از گمرك رشت بوده .زيرا طبيعي است كه در سرحدي كه كالا حمل ونقل مي شود گمرك نيز مي بايد در آنجا باشد.

همانطور كه قبلا ذكر شد گمرك ابريشم در رشت دريافت مي شد .

      پ ، ژوبرـ پير ـ اميلين  نماينده ناپلئون كه در سال 1808 ميلادي برابر با 1187 خورشيدي از انزلي عبور كرده مي نويسد:

گمرك آن جا را با پانزده هزار تومان معادل 300هزار فرانك اجاره داده اند.حق ورود بيش از5% و حق خروج 4% مي باشد.

از نوشته فوق مي توان چنين استنباط كرد كه سابقه گمرك انزلي بيش از اين تاريخ بوده است بطوريكه گملين كه در سال 1771 ميلادي برابر با 1150خورشيدي ازانزلي ديدن كرده مي نويسد:

اين شهر 50 سال است كه بندر مي باشد يعني 1721   ميلادي = 1100  خورشيدي كه احتمالا گمرك نيز در انزلي دائر بوده است و اگر در اين تاريخ گمـرك در انزلي دائر بوده باشد به زمان صفـــويه مي رسد.

 

چگونگي مديريت در گمرك انزلي 

از لابلاي  كتابهاي تاريخي و سفر نامه ها چنين استنباط مي گردد كه بخاطر وجود گمرك در انزلي ، اين شهر زير نظر مستقيم حاكم گيلان  اداره مي شد و انزلي نايب الحكومه داشته است كه به چنــد نمونه از اين نوشته ها اشاره مي شود.

سال 1310 هجري قمري برابر با 1892 ميــلادي = 1271 خورشيدي ميـرزا احمــد مشيرالسلطنه به حكومت گيلان مامور گرديد و ميرزا فتح اله خان بيگلر بيگي گيلان مديرگمرك خانه هاي سواحل درياي خزر و خراسان شد.

طبق نوشته همين كتاب سال 1316 هجري قمري وزارت گمرك خانــه به فتح اله خان بيگلر بيگي واگذار شد .

مبرزا حسن فراهاني كه در سال 1315 هجري قمري كه برابر با1898 ميلادي و1277 خورشيدي ضمن عبور از انزلي مي نويسد: بندر انزلي و چهارفريضه چون در سرحد و عملكرد گمرك آنجا با اكبر خان بيگلر بيگي است به اين واسطه است كه حاكم آنجا هم بيگلربيگي است كه خود به واسطه كيرت مشاغل در حكومت نيست از جانب او ميرزاعنايت اله برادرزاده اش مواظب امرحكومت است .در حبل المتين چاپ كلكته شماره 25 سال هفتم مورخ 14 محرم 1318 هجري قمري برابر با 14 مه 1900 ميلادي =  1279  خورشيدي آمده است كه ازسال جديد به اين  طرف  گمركات  داخله مخصوصا انزلي به رشت اماني و در سر هريك از گمركات يك نفر بلژيكي رئيس است .

از مطلب فوق به خوبي معلوم است كه رشت انزلي داراي گمرك جداگانه بوده اند و همانطور كه اشاره شد احتمال دارد گمرك رشت بخاطر ابريشم داير شده باشد.

 

شعبات تابعه گمرك انزلي

 

فهرست ادارات  و  دفاتر تابعه و قلمرو گمرك انزلي در سالهاي مختلف به شرح زير بوده است .

در سال 1318 : آستارا ـ چلوند ـ حويق ـ خطبه سرا ـ  ليسار ـ قلعه بين ـ كرگانرود ـ طولارودـ آلالان ـ ديناچال ـ شفارود ـ سنگاچين  در سالهاي 1320 و 1321 و 1324 خورشيدي :

پاسگاه گمرك سنگاچيني تابع گمرك بندرانزلي

دفتر مستقل گمرك شفا رود شامل پاسگاههاي خطبه سرا ـ حويق ـ ليسارـ قلعه بين ـ كرگانرود ـ طولارود ـ آلالان ـ ديناچال ـ چلوند.

دفتر مستقل چونچنان شامل پاسگاههاي گمرك حسن كياده ـ دهكا ـ سفيدرود.

دفتر مستقل گمرك چمخاله ـ لنگرود شامل پاسگاه چائي جان و در سال 1326 ضمن تابعيت پاسگاهها و دفاتر فوق گمرك نوشهر ودر سال 1327 گمرك تنكابن نيز تابع گمرك انزلي گرديد.

در پايان بطور مختصر  به وضعيت كنوني گمرك انزلي اشاره اي مي گردد، پس از روي كار آمدن بلشويكها و تشكيل حكومت كمونيستي در اتحاد جماهير شوروي ، بدليل وضعيت خاص سياسي و اقتصادي اين جمهوري ورود و خروج كالا از گمرك انزلي دچار ركود گرديد و فعاليتهاي تجاري كاهش  پيدا نمود . ولي بعد از فروپاشي شوروي و ايجاد جمهوريهاي تازه استقلال يافته  بار ديگر اين گمرك فعال شده  و مبادله كالا بطور فزاينده اي در آن افزايش پيدا كرد.

بطوريكه اماكن و محوطه هاي گمركي و بندري و اسكله ها ، همچنين حجم و ميزان فعاليتهاي گمركي نيز از لحاظ كمي و كيفي به سرعت گسترش يافت . در طول تاريخ فعاليت گمرك انزلي ، بيشترين حجم عمليات  گمركي و ترخيص كالا مربوط به سال 80 مي باشد كه بيش از دو ميليون و 800هزار تن كالا وارد گمرك شد . در حال حاضر اكثر رويه هاي گمركي اعم از واردات ـ صادرات ـ ترانزيت داخلي و خارجي ـ ورود موقت ـ خروج موقت ـ مرجوعي …. در اين گمرك انجام مي پذيرد.

با توجه به تحولاتي كه در عرصه تجارت جهاني به وقوع پيوسته است گمرك انزلي مجهز به سيستمهــاي پيشرفته و مكانيزه ترخيص كالا از قبيــل طرح آسيـــكودا ، زير برنامه  Selectivity ( انتخاب مسير) طرح مانيفست ( تجارت الكترونيك ) سيف تير و… مي باشد . استفاده از تكنولوژيهاي جديد تغييرات عمده اي را در انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالا فراهم آورده بطوريكه كالاهاي اظهاري در زير برنامه Selectivity طي مدت 30 دقيقه الي يكساعت اجازه خروج از گمرك را پيدا مي نمايند.

 

منبع: سایت گمرک انزلی

بازدید:7,350بار , ارسال شده در : 27th ژوئن, 2010; ساعت : 5:21 ب.ظ
تعداد نظرات : ۰
آرشیو مطالب
ارسال نظر جديد
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی یا گیلکی تایپ کنید.
  • نظرات در ارتباط با همین مطلب باشد در غیر اینصورت از « فرم تماس با مدیریت » استفاده کنید.
  • «مدیر سایت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور یم.
  • نظرات پس از تأیید مدیریت سایت منتشر می‌شود.جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

شبکه های اجتماعی کرکان
تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
آرشیو ماهانه

برای اشتراک در خبرنامه کرکان ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید