نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,100بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,248بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,016بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,549بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,210بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,082بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,033بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,189بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,131بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,182بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,202بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,210بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,327بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,202بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,242بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,495بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,302بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,237بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,245بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:1,733بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:2,949بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:1,967بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,706بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:1,977بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,049بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,136بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,656بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,073بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,337بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,202بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,039بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:1,927بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,088بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,458بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,187بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,627بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:1,746بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,526بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,525بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,299بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,743بار
بازدید:430,980بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت