نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
بازدید از سایت
امروز : ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
بازدید امروز : 1206
بازدید دیروز : 8927
تعداد نظرات : 3466
تعداد مطالب امروز :0 عدد
تعداد مطالب : 1797
کل بازدیدها : 2300593
خروجی فید امروز : 16
ورودی گوگل امروز : 1
افراد آنلاین :6 نفر
WELCOME TO Vilage Karkan Bandar_E Anzali

محروميت چابکسر در زير برگهاى سبزش پنهان شده است  نوشته غلام چابکی

 

در نقشه جغرافيا چابکسر يکی از شهرهای استان گيلان واقع در شمال ايران است. اين شهر در منتهي‌اليه خاوری استان در حد فاصل استان گيلان و استان مازندران در کوتاهترين فاصله کوه از دريا (حداکثر ۱۳۰۰ متر) جای گرفته است. به دليل فاصله کم کوه و دريا منظره‌ای بسيار جالب و کم‌نظير دارد. شديدا مستعد گردشگری و قطب پرورش انواع گلهاست و خدای بزرگ همه گونه مواهب طبيعی را از مناظر طبيعی کوهستانی و سواحل زيباو دريای بيکران و تنوع فرهنگی و اعتدال اب و هوايی و امکانات بالقوه طبيعی در کنار جوانان مستعد و تحصيل کرده را بدين منظور فراهم اورده است سابقا در گستره جغرافيايی چابکسر ۴ محصول عمده کشاورزی يعنی برنج، چاي، مرکبات و کيوی در کنار همديگر بعمل ميامدند که هم اکنون برنج و چای بدليل عدم صرفه اقتصادی و واردات بی رويه انها از کشور های فقير اسيا در حال نابودی ميباشند

چابکسر از دهه چهل دارای شهرداری بوده که بعدها مفتخر به داشتن بخشداری نيز شده بی انکه تفاوت محسوسی در زير ساخت های اين شهر از نظر اقتصادی و فرهنگی صورت بگيرد انچه در اين شهر بيش از همه بچشم ميخوردتعدد ساختمانهای نوساز بانک در کنار ساختمانهای کهنه و کلنگی و رو به ويرانی است که انسان را به ياد تقابل مضحک سنت و مدرنيته مياندازد تقريبا هيچ گونه اقدامی جهت ابادی و شهر سازی چابکسربمعنای حرفه ای ان تا کنون صورت نگرفته است !راستی تفاوت تنکابن و رامسر با چابکسر چيست؟چرا تنکابن و رامسر اينقدر پيشرفت کرده اند و شهرت بين الملللی يافته اند ولی چابکسر نه؟ در صورتی که طبيعت اين مناطق تفاوتی زيادی باهم ندارندجز اينکه تنکابن و رامسر به علت قرار گرفتن در مازندران و توجه برخی ها به اين شهرت دست پيدا کردند . اما به چابکسر در چهل ساله اخير هيچ گونه توجهی نشده و مانده طفلی سر راهی بين دو استان شمالی جا مانده و بحال خود رها شده ! چابکسر فاقد هرگونه امکانات ابتدايی نظير پاساژ,سينما,فضای سبز,ميدان,سيستم اگوو فاضلاب و تصفيه خانه ,سيستم استاندارد جمع آوری زباله و مراکز اقتصادی و بازارچه ,بيمارستان,وپارک معمولی و حتی يک خيابان استاندارد است هيچ گونه کوشش و زمينه سازی نيز جهت توسعه صنعت گردشگری و جذب سرمايه گزار در اينمدت طولانی صورت نگرفته و هرگونه اقدام نمايشی هم در مرحله اجرا متوقف مانده !

چابکسر با اينکه در کنار دريا واقع شده امابنا به گزارش سياحان در هيچ کجای ان ساحلی استاندارد و دارای امکانات و اسايش لازم و به اصطلاح پدر مادر دار برای مسافران يافت می نشده! سابقا ساحلی بنام گل سرخ در اين شهر وجود داشت که بصورت طبيعی زيبا و مفرح بود وهمان شرايط بکر و طبيعی ودرختان سايه گستر توسکا و سکوت سرشار ان باعث جذب بسياری از مسافران ميشد که اين مکان معدود هم اکنون به محل درامد شهرداری تبديل شده که امکانات و نحوه اداره کردنش انسان را به ياددوره غار نشينی در يکی از روستاهای کشور گينه بيسائو مياندازدو بصديق اهالی يکبار بازديد از ان يک عمر کفايت مينمايد !اين شرايط چابکسربود که طی ان نسل ها اندر پی يکديگر ميامدند و ميرفتند و چابکسر همچنان در گمنامی و بی توجهی روزگار ميگذرانيد و هيچ نشريه و رسانه ای حاضر نميشد نامی ازان ببرد و هيچ مسئول و نماينده مجلسی خاطر شريف خودرا از تکرار مکراتش آزرده نميساخت تا اينکه در اواخرسال 89زلزله ای در چابکسر اتفاق ميافتد که ناگهان نام اين شهر مهجورو در غربت را بر سر زبانها مياندازد البته اين زلزله فاقد ريشتر بوده و چندان شديد نبوده که اهالی را بيانگيزاند اما بهرحال در چند نشريه از اين اتفاق تاريخی ياد ميشود اتفاقی که خوشبختانه بگفته بخشدار محترم هيچ خسارت جانى و مالى نداشته ! که اين مطلب بعبارتی کاملا درست و به تعبيری کاملا نادرست ميباشد اگر زلزله را بمعنای زير رو شدن وبالا و پاين رفتن فرض کنيم سالها اين مطلب حديث حال مردم چابکسر و داستان غم انگيز و عبرت اموز اين روستای شهر نماست ! سالهاست که در چابکسر هر روز زلزله هايی خانمان سوزاتفاق می افتد که در هيچ کجا بازگو نميگردد و مسئولين و رسانه ها و جرايد وقوع انها را بدليل عدم بصيرت و يا بی تفاوتی هيچگاه احساس نميکنند ودر هيچ جريده ای خرابی های ناشی از ان ثبت نميشود متاسفانه زمين سبز رنگ و دريای نيلی چشمان مسئولين را بر بسياری از حقايق دلخراش بسته و فقر وبيکاری و اعتيادو نابسامانی و بی هويتی وحشتناک و قرون وسطايی گوشه ای از مام ميهن را که بيش از نيم قرن است نام شهر را بخود يدک ميکشد چنان بدست فراموشی سپرده که گويی اين درد های دهشتناک رااصلانميبينند در حاليکه مردم چابکسر سالها ست در اتش جهنم فقر و بيکاری و اعتياد و مجنون شدن و خودکشی جوانان خود می سوزد با نصب تابلويی در سر در به اصلاح شهر انرا بهشت زمينی خدا بر روی زمين قلمداد ميکنند !بلی بهشت زمين خواران و فرصت طلبانی که شهری راکه ميتوانست بهترين شهر سياحتی استان وابروی استان گيلان و افتخار ساکنان و جوانان برومندش باشد ايچنين به عقب مانده ترين شهر کشور تبديل کرده است احداث پارکی بيرون از شهر که بيشتر به کاروانسرا و محل کسب دستفروش ها و خوابگاه شباهت دارد البته برای مسافران و رهگذران که شب را بيتوته ميکنند خوب است و يا نشان دادن تصوير پلی که در زمان رضا شاه ساخته شده بعنوان تنها سمبل ابرومند و يا نشان دادن قبرستان عمومی وامامزاده ها که از قديم بجا مانده بدک نيست اما حقيقت اين است چابکسر در طی پنجاه سال هيچ گونه پيشرفتی که نکرده که هيچ هم اکنون در حال تبديل به روستايی بزرگ است حالا بگذريم از احداث چند باب هتلی که بدلايل غير اقتصادی و عدم محاسبات لازم وبی اندک توجه به زير ساخت های لازم توسط بخش خصوصی ساخته شده و بخش دولتی از انها سخت مفتخر است که البته اينها هيچ کدام نشانه های پبيشرفت برای شهری نيست که رکوردار عزل و نصب های مکرر شهرداران در پنجاه سال اخير در استان گيلان بوده !در حقيقت انچه چابکسر بدان ها معرفيت داردداشته هايش نيست بلکه نداشته ها و محروميت هايش است که در نگاه اول بچشم نميايد و انسان باور نميکند که دراين شهر سبز در سبز محروميت بيشتر از تمامی مناطق مرکزی و جنوبی کشور و حتی شهر دور افتاده ای چون بشاگرد بيداد مينمايد بهرحال اين حقايق تلخ و نداشته ها خوب است در کتاب گينس بعنوان حقايقی تلخ اما ماندگار ثبت شود تا تا شايد روزی بجای تمامی کم لطفی ها و بيمهری ها برای اين شهر مظلوم و سيلی خورده بکار ايد :

1- تنها شهر در دنياکه پس از 50 سال هنوز رنگ ميدان بخود نديده !

2-تنها شهر در دنياکه99درصد از تحصيلکرده گانش بدليل بيکاری از زادگاه خود رانده ميشوند !

3-تنها شهر در دنياکه پروژه عقب نشينی خيابان اصلی شهر و و بلاتکليفی کسبه و اندک سرمايه گزاران غير بومی پس از 40سال کماکان ادامه داشته و ارزوی تحقق ان را بسياری با خود بگور برده اند !

4-تنها شهر در دنياکه 90درصد جوانانش بيکار و 95درصد مردمش شغل دايمی ندارند

5-تنها شهر در دنياکه که با داشتن بيش از 20پارچه ابادی و توابع فاقد بيمارستانی ساده و يا حداقل جايی برای جان سپردن است

6-تنها شهر در دنياکه شغل 90درصد مردمش صرفا فروش زمين ابا و اجدادی خود به غير بوميان و خرج کردن ان تا سر حد ورشستگی کامل بدليل استيصال و نداشتن کسب و کار ثابت و خشک امدن کشت و کار خود است

7- تنها شهر در دنيا که 90 درصد مردمش بدليل نداشتن حداقل درامد بدهکار بانک هستند

8-تنها شهر در دنيا که در حاليکه دو استان خواهانش هستند از هر دو استان رانده و مانده است چسبيده به شهر رامسر و از مواهب اين شهر توريستی تنها گرانی و ترافيک وحشتناک و کمبودها و حسرت امکانات را به ارث برده و از استان گيلان که به اصطلاح دروازه ورودی و بهشت زمينی اش محسوب ميشود نيز صرفا استقرار بزرگترين و زرهی ترين ايستگاه بازرسی جهان و کاغذ بازی و عدم اختصاص بودجه واحتساب رتبه اخر ين در همه چيز و بدتر از همه تلقی شدن بعنوان فرزند نخواسته و سر بار شهرستان خود رودسر !

9-تنها شهر در دنيا که نمايندگان مجلس بلافاصله در فردای انتخابات انجا را گم ميکنند و يک روز مانده به انتخابات فورا انجا را پيدا ميکنند !.

10-به شهادت تاريخ در خيابانهاو کوچه های هيچ شهری مانند چابکسربا اينکه يک شهر تاريخی نبود اين همه کند وکاو نشد! البته هيچ گنجی بدست نيامد شايد رنجشان گنج شان شد و شايد نتيجه تلاششان مصداق ان لطيفه معروف گرديدکه شما ميکنيد ؟بله شما پر ميکنيد؟ بله , خب چرا؟ اخه نفر سوم که لوله گذار باشد نيامده!!!

يا حق-غلام چابکی

منبع:سایت شمالیها

بازدید:5,682بار , ارسال شده در : 15th جولای, 2011; ساعت : 7:37 ق.ظ
تعداد نظرات : ۶
آرشیو مطالب
ارسال نظر جديد

 • مریم گفته: 16:52 - 2011/07/15

  سلام
  کاملا به نظر نویسنده موافقم، بین برزخ زیبای مازندران و گیلان قرار گرفته و از نعمت هر دو بی بهره!!!

 • علی حسن نژاد گفته: 09:13 - 2011/07/17

  خوب مطالب خوبی بود… ولی کجای گیلان زمین هست و کلا کجای خط کناره رو سراغ دارین که محرومیتش زیر برگهای سبزش پنهان نشده باشه غیر یکی دو تا شهر که اونم تازه زرق و برق دارن و نصیب مردمانش جز ترافیک و هرج و مرج و فساد چیز دیگه ای نیست.
  صنعت توریسم که همه دنبالشن برای شمالی ها چی اورده براشون جز فساد بیشتر و فقر فرهنگی برای جوونای اونجا…
  کجای شمال هست که نبینی که زمین ابا اجدادای نفرشن … کدوم شهر شمال هست که یه کم به فکر فرو رفته باشن و اراده کنن که جلوی توریسم بی فایده و فصلی رو بگیرن…
  کجای شمال هست که توی فصل سرما جوونا پی قهوه خونه و تخته نرد و سیگاری و قمار و بیلیارد نباشن…
  از این حرفا و کلام و ناله زیاده که ادم بخاد بگه…
  باید خودمون شروع کنیم… همت بالا بزنیم… از کجا اره از همون چوب بستنی که میندازی توی خیابون شهرت شروع کن…
  تا کی باید به امید یه سری ادم شکم سیر بشینی که بیان براتون محرومیت زدایی کنن و در اصل جیب خودشون رو پر پول…

 • غلام چابکی گفته: 15:52 - 2012/01/11

  اه برون رفت مشکلات چابکسر،الحاق به رامسر است
  دوشنبه، 12 دي ماه ، 1390

  ضمنا بدلیل قرابت‌ها وتناسب و مشابهت‌های فراوان فرهنگی و اقتصادی و اقلیمی و فاصله اندک جغرافیایی، الحاق چابکسر به رامسر که در حقیقت نسبت خواهر خوانده گی با هم دارند سریعا عملی بوده واهالی بسیار خوشبین هستند در کنار این شهربه توسعه دست یافته و وضعیت بهتر پیدا کنند.

  “مازندرانیها” یادداشت وارده /غلام چابکی

  چابکسر یکی از زیباترین نقاط سرسبز ایران است . وجود کوهستان های سرسبز و پر آب ، جلگه ، جنگل و دریا و12 کیلو متر ساحل بی نظیر یکی از بدیع ترین شاهکارهای خلقت را در چابکسر رقم زده معذالک از لحاظ زیر ساخت های سرمایه گذاری درتمامی رشته های مختلف , چابکسر رتبه ی نزدیک به صفر دارد.

  با آن که چابکسر بنا بر قرار گرفتن درحدفاصل دو استان گیلان -مازندران در دو قطب کشاورزی و گردشگری جای داده شده است ، اما در هیچ زمینه ای فعالیت ملموسی را ندارد. فقدان زیر ساخت های مناسب گردشگرپذیری و کشاورزی منطقه را از از هر دو حیث دچار لطمات شدیدی کرده است. مردم بطور گسترده از نظر سطح اقتصادی در رده ی متوسط و به پائین هستند و زندگی مشقت باری دارند. به لحاظ فقدان اهرم های مناسب کسب درآمد ، ناگزیر فروش زمین های ابا و اجدادی و انجام مشاغل پست خدماتی وطاقت فرسا ,ماهیگیری ,مغازه داری و اجاره ی ویلا و اتاق یکی از مهم ترین منابع درآمد آنان است .

  بدلیل نبود زیر ساخت های گردشگری, صنعت توریسم در چابکسر پا نگرفته است و باز بدلیل ریشه دوانیدن فقر سیاه , فرهنگ و روحیه پذیرش گردشگر بشکل حرفه ای ان در مردم منطقه موضوعیت نیافته و با تلقی مسافر بجای گردشگر برمبنای همان تفکر است که چابکسر در کنار رامسر یکی از گرانترین شهرهای ایران برای گردشگران محسوب میشود و گردشگران در شهر چابکسر مجبورند برای نیاز های خود مبلغ گزافی را پرداخت نمایند و مردم منطقه نیز مجبورند معاش یک سال خود را در محدوده زمانی تعطیلات و فصل تابستان تامین نمایند.

  این دلایل و دلایل مرتبط دیگر یکی از معضلات اصلی شهر یعنی افزایش روز افزون بیکاری را دامن زده است و شیب مصرف مواد مخدر در شهر چابکسر نسبت به شهر های دیگر استان گیلان با شدت قابل توجهی بالا رفته است.در کل چابکسربدلیل سالها غفلت و بی توجهی مسئولین به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و امکانات بهداشتی و درمانی و دانشگاهی شهر ضعیفی نگاه داشته شده و علیرغم اینکه دروازه ورودی استان محسوب میشود متاسفانه برای چابکسر سند چشم اندازی تدوین نشده است.

  مسوولین شهر وحتی مسوولین ارشد استان هنوز تصمیم قاطعی برای چابکسر نگرفته اند.ایاچابکسر شهر گردشگری است یا کشاورزی ، صنعتی است یا دانشگاهی ، شهر الکترونیک است یا شهر سلامت ؟

  چابکسر از نظر زیر ساخت های شهری وضع حقارت بار وفاجعه امیزی دارد خیابانهای پر از چاله و گودال ودست انداز وپدیده نیمه بلوار ! و نبود سیستم فاضلاب و تصفیه خانه و مکانیزم جمع اوری زباله ,کوچه های تنگ و مخروبه و پیچ در پیچ و سردرگم کننده که پازل مانند هستندو خیابانهایی که ناگهان باریک و یک دفعه عریض میشوند! ساختمانهایی با قدمت صد سال و نیمه ویران و یا در حال ریزش در کنار ساختمان های مدرن بانکها و ادارات دولتی کج سلیقی و کوته بینی و عدم برنامه ریزی شهری را تداعی مینماید و جالب تر از همه اینکه برای این شهر که سابقه ای نزدیک به 50 در تاسیس شهرداری دارد هنوز میدانی احداث نشده است, بیش از 90درصد از تحصیل کرده گان منطقه بدلیل نبود شغل و حرفه مناسب ناچار از مهاجرت میباشند!

  این مشکلات سالها ست که گریبانگیر مردم منطقه میباشند بر حسب اتفاق مسئولین میایند و میروند اما هیچ نمیبینند و انچه را هم که مردم نشانشان میدهند به روی مبارک خود نمیاورندیک چشم چشم و فدایت شوم میگویند و سری به سرولات و اردوگاهها و استراحتگاهها میزنند و میروند! مسئولین مستقر در دارالحکومه شهر بزرگ رشت که به بهای محرومیت های رفاهی سرزمین گیلان,مبدل به تنها کلان شهر شمال کشور شده است مردم چابکسر و مشکلات انها را مشکلات استان گیلان محسوب نکرده و بلافاصله بعد از شنیدن انها حالت تعجب و استهزا بخود میگیرند !

  متاسفانه این موضوع به نمایندگان منطقه نیز تسری پیدا کرده و برخی از انهاکه بومی این شهر نیز هستند به این حالت تعجب مبتلا گردیده اند!پس از بازدیدی که سه سال قبل سفیرکره جنوبی در ایران آقای کیم یانک موک از شهر چابکسر بعمل اورد و سخنان شگفت انگیزی که در مورد جاذبه های طبیعی این شهر در حضور مسئولین استان گیلان بر زبان جاری ساخت که در۱۵ فروردين ۱۳۸۷در روزنامه بشیرنیز منتشر شد بارقه امیدی در میان مردم رنج کشیده این چابکسر پدید امد.

  اهالی شهر بر این باور بودند حال که سالها صدایشان به گوش مسئولین بی اثرمانده لااقل سخنان این مقام عالی رتبه یخ بی تفاوتی را اب نموده و برای توسعه و محرومیت زدایی از این شهر فکری نموده و طرحی جامع ارایه شود در ان سال آقای کیم یانک موک در جمع انبوه مسئولین استان گیلان ضمن اعلام آمادگی کره جنوبی برای سرمایه گزاری گفت: منطقه سرولات ” چابکسر در استان پهناور و زیبای گیلان خود به تنهایی می تواندبعنوان یک قطب گردشگری در دنیا مطرح باشد و به لحاظ ویژگیهای منحصر به فرد اقلیمی و طبیعی در دنیا بی نظیر است. بنا به گزارش خبرنگار مهر در رشت وی بیان داشت: سرولات چابکسر آنقدر قابلیت و جذابیت گردشگری دارد که با کمترین معرفی، زمینه ورود گردشگران خارجی و سرمایه گذاران خارجی به این منطقه را فراهم کند.

  اما متاسفانه سخنان این مقام کره ای نیز نتوانست یخ های بی مهری و بی توجهی محض مرکز نشینان را اب نماید سه سال بعد ان تاریخ استانداری گیلان در اقدامی بیسابقه بودجه اندکی که قبلا برای بازسازی امام زاده تاریخی و گورستان عمومی شهر پیشبینی شده بنفع توابع رشت بازپس گرفتند !

  باری مردم چابکسر سالهاست به این نتیجه رسیده اند که دوستان رشتی و تابعین انها قید چابکسر را زده و این شهر که به قول انها آخرین شهر استان گیلان است عملا از تمامی طرح ها کنار گذاشته شده و محلی از اعراب ندارد!!! در حالیکه در 5 کیلومتری چابکسر شهر رامسر عروس شهر های ایران قرار گرفته که خواه و ناخواه مشمول عنایت بوده و از وضعیت رفاهی بسیار بهتری برخوردار است تا جایی که فرودگاه رامسر در حال بین الملی شدن است و با احداث تله کابین و طرح های گردشگری و بیمارستانها و مراکز دانشگاهی و کنار گذر ساحلی رو به توسعه میباشد اما در چابکسر نه تنها طرح توسعه ای در کار نیست بلکه تعریض خیابان اصلی شهر 40 سال است که بر زمین مانده !

  با توجه موارد فوق مردم چابکسر سالها ست مصرا خواهان الحاق به رامسر هستند تا از این طریق مشکلات شهرشان حل شده وسر وسامانی بیابد ضمنا بدلیل قرابت ها وتناسب و مشابهت های فراوان فرهنگی و اقتصادی و اقلیمی و فاصله اندک جغرافیایی , الحاق چابکسر به رامسر که در حقیقت نسبت خواهر خوانده گی با هم دارند سریعا عملی بوده واهالی بسیار خوشبین هستند در کنار این شهربه توسعه دست یافته و وضعیت بهتر پیدا کنند.

 • رضا گفته: 09:25 - 2012/01/17

  متاسفانه علیرغم اینکه مردم چابکسر گیلک هستند اما بدلیل بی توجهی رشتی ها به این منطقه و محرومیت های شدید چنان دردمندی و گلایه دارند که راضی به الحاق به رامسر و جدا شدن از استان گیلان میباشند همچون جدایی فرزند از پدری بیرحم و بیعاطفه که با اخلاق ظالمانه اش فرزندش را به گریز وادار میکند !!!!

 • داریوش گفته: 14:00 - 2016/03/12

  اگه قراره جایی به جایی الحاق بشه ، اون رامسر و تنکابن هستند که بدلیل ۱- محرومیت و تبعیض مازندرانی ها ۲- فاصله ۲۵۵ کیلومتری تا ساری ۳- فرهنگ و زبان متفاوت با مازندران …. باید از استان مازندران جدا شوند و به گیلان ملحق شوند .
  .
  جالب است که در ده سال گذشته مردم غرب مازندران از نور تا رامسر به شدت دنبال استان جدید و جدایی از مازندران هستند و علت را در دوری راه + فرهنگ متفاوت + تبعیض عنوان می کنند .
  .
  حالا جالبه که بحث چابکسر رو دارند مطرح می کنند !!!!!!
  ای دم خروس ها …..

 • کلاچایی گفته: 09:12 - 2016/04/3

  همین چند روز قبل یعنی در اسفند ماه ۹۴ در اردوگاه میرزا کوچک خان رامسر ، آقای شریعت نژاد نماینده منتخب ( و البته فعلی ) رامسر و تنکابن در حضور مسئولین و مردم سخنرانی کرد تا از حضور آنها و انتخاب خودش در این دوره مجلس تشکر کند .
  جالب است که مهمترین صحبتهایی که در آنجا مطرح شد ( بخصوص از زبان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر آقای شیخ قاسمی ) بحث محرومیت رامسر و حتی تنکابن بود .
  در نهایت همین مسئول به شدت به مازندرانی ها کوبید و درخواست الحاق به استان گیلان را مطرح کرد
  . ( می توانید در اینترنت سرچ کنید )
  حالا جالبه که بعضی از دوستان کمتر آگاه ما بحث محرومیت چابکسر را مطرح می کنند
  در این که چابکسر خیلی پیشرفت نکرده شکی نیست
  ولی چاره کار ، الحاق به رامسر نیست که خود رامسر و تنکابن به شدت دنبال جدایی و استقلال و حتی الحاق به گیلان هستند

 • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی یا گیلکی تایپ کنید.
  • نظرات در ارتباط با همین مطلب باشد در غیر اینصورت از « فرم تماس با مدیریت » استفاده کنید.
  • «مدیر سایت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور یم.
  • نظرات پس از تأیید مدیریت سایت منتشر می‌شود.  جستجو
  مدیریت
  سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
  www.kargan.ir
  نیز در دسترس می باشد.
  مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

  روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

  شبکه های اجتماعی کرکان
  تبلیغات
  HTML
  محبوب ترین مطالب
  آرشیو ماهانه

  برای اشتراک در خبرنامه کرکان ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید