نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,214بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,351بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,088بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,660بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,307بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,157بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,098بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,325بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,307بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,278بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,282بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,291بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,371بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,241بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,295بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,551بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,338بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,297بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,287بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:1,807بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:2,998بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:2,073بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,784بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:2,074بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,157بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,243بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,698بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,131بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,407بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,282بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,092بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:1,966بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,163بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,499بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,247بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,676بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:1,789بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,563بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,566بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,346بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,801بار
بازدید:438,367بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت