نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,281بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,459بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,132بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,719بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,354بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,199بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,137بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,401بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,382بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,345بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,354بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,354بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,399بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,273بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,331بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,600بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,362بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,328بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,318بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:1,847بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:3,033بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:2,129بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,822بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:2,133بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,208بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,319بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,731بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,175بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,445بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,333بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,133بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:1,998بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,201بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,521بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,291بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,709بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:1,833بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,593بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,620بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,380بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,831بار
بازدید:443,359بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت