نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,502بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,661بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,258بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,888بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,486بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,410بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,226بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,646بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,647بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,516بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,518بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,490بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,496بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,340بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,393بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,700بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,432بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,396بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,391بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:1,965بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:3,125بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:2,279بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,915بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:2,289بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,360بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,504بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,798بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,358بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,575بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,444بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,234بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:2,068بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,343بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,575بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,373بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,784بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:1,978بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,659بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,750بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,463بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,909بار
بازدید:453,494بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت