نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,397بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,593بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,207بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,801بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,427بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,298بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,175بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,565بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,586بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,435بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,462بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,421بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,457بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,308بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,355بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,663بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,397بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,351بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,346بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:1,900بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:3,077بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:2,193بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,873بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:2,217بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,288بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,407بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,761بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,245بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,505بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,391بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,181بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:2,023بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,271بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,543بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,327بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,745بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:1,903بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,626بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,687بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,420بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,862بار
بازدید:450,116بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت