نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,430بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,629بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,232بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,831بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,453بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,345بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,199بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,600بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,614بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,465بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,492بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,447بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,476بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,326بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,375بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,682بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,410بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,376بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,368بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:1,925بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:3,100بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:2,233بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,891بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:2,243بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,319بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,446بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,778بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,285بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,536بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,416بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,205بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:2,044بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,300بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,562بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,351بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,764بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:1,936بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,644بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,709بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,438بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,885بار
بازدید:452,098بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت