نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,209بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,348بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,086بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,655بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,304بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,153بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,095بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,323بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,299بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,274بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,277بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,289بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,369بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,236بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,293بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,549بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,336بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,292بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,284بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:1,803بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:2,994بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:2,068بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,779بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:2,070بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,152بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,236بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,696بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,127بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,401بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,280بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,086بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:1,964بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,156بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,494بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,244بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,672بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:1,786بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,561بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,562بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,342بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,799بار
بازدید:438,042بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت