نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,053بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,214بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:977بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,500بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,169بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,041بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:999بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,156بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,096بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,133بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,157بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,173بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,294بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,187بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,213بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,461بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,288بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,218بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,223بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:1,689بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:2,920بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:1,918بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,662بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:1,930بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:1,998بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,084بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,634بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,030بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,301بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,184بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,008بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:1,899بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,048بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,444بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,149بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,604بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:1,714بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,504بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,503بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,265بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,712بار
بازدید:426,313بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت