نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,603بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,756بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,324بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,978بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,542بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,525بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,277بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,724بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,689بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,604بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,573بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,582بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,539بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,366بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,424بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,736بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,468بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,427بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,429بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:2,020بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:3,243بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:2,374بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,968بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:2,384بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,427بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,656بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,848بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,490بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,704بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,487بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,309بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:2,100بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,383بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,601بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,422بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,826بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:2,041بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,692بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,806بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,530بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,970بار
بازدید:454,735بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت