نویسندگان
تبلیغات
کد HTML تبلیغ
WELCOME
تاریخ مطلب نظر مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
-
بازدید:2,213بار
۱۳۹۶/۰۴/۷
۱
بازدید:1,350بار
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
-
بازدید:1,087بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲
بازدید:1,659بار
۱۳۹۶/۰۳/۲۲
-
بازدید:1,306بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۸
-
بازدید:1,156بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۴
-
بازدید:1,097بار
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
-
بازدید:1,324بار
۱۳۹۶/۰۳/۶
-
بازدید:1,305بار
۱۳۹۶/۰۳/۲
-
بازدید:1,276بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
بازدید:1,281بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۴
-
بازدید:1,290بار
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
-
بازدید:1,371بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
-
بازدید:1,241بار
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
-
بازدید:1,295بار
۱۳۹۶/۰۲/۸
-
بازدید:1,551بار
۱۳۹۶/۰۲/۴
-
بازدید:1,338بار
۱۳۹۶/۰۲/۱
-
بازدید:1,297بار
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
-
بازدید:1,287بار
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲
بازدید:1,806بار
۱۳۹۵/۰۷/۱۵
-
بازدید:2,998بار
۱۳۹۵/۰۷/۳
-
بازدید:2,072بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۱
بازدید:1,782بار
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱
بازدید:2,073بار
۱۳۹۵/۰۶/۱۴
۱
بازدید:2,155بار
۱۳۹۵/۰۶/۴
۱
بازدید:2,241بار
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
-
بازدید:1,698بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
-
بازدید:2,130بار
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
-
بازدید:2,407بار
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷
بازدید:2,282بار
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
-
بازدید:2,092بار
۱۳۹۵/۰۴/۶
-
بازدید:1,966بار
۱۳۹۵/۰۴/۴
-
بازدید:2,161بار
۱۳۹۵/۰۴/۱
-
بازدید:1,497بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
-
بازدید:2,247بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۶
-
بازدید:1,676بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱
بازدید:1,789بار
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
-
بازدید:1,563بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
-
بازدید:1,566بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
-
بازدید:2,346بار
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
-
بازدید:1,801بار
بازدید:438,356بار
گالری تصاویر
جستجو
مدیریت
سایت کرکان بندرانزلی با دامنه
www.kargan.ir
نیز در دسترس می باشد.
مرحوم تقی کرکانی خان قدیم کرکان

روستای کرکان در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال-آبکنار واقع شده دارای نسق 85 ساله (تاتاریخ 1363 شمسی)بوده و از نظر ثبتی جزء بخش 7 حومه انزلی و سنگ شماره 6 میباشد و مسافتش تا کپورچال 7 کیلومتر و تا انزلی 27 کیلومتر است . . .

تبلیغات
HTML
محبوب ترین مطالب
بازدید از سایت